MH-2017

Höganäs Ruk-Mental

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

 

MH består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala.

 

Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

 

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

 

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, framförallt räddningshundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren.

 

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

 

Höganäs brukshundsklubb har under 2016 genomfört åtta stycken MH. Glädjande har vi fått mycket positiv kritik från deltagare, uppfödare, beskrivare och funktionärer. Därför kommer vi att under 2017 erbjuda minst sju tillfällen för MH på brukshundsklubben i Höganäs. Under innevarande år har vi haft kö på många av våra tillfällen för MH så är du intresserad, anmäl dig redan idag.

 

Anmälan görs via SBK tävling via denna länk

 

Datum 2017 nedan är fastlagda och deltagare per tillfälle är max 8 ekipage, samtliga tillfällen är lördagar;

 • 22 april och 29 april

 • 20 maj

 • 26 augusti

 • 2 september och 23 september

 • 7 oktober

Krav på hunden för att delta;

 • Minst tolv månader gammal

 • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, eller påbörjad utbildning för samhällsnytta för oregistrerad hund

 • ID-märkt

 • Vaccinerad enligt gällande regler

 • Vara fullt frisk och inte löpa

 • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden

 

Du som är intresserad av hundens beteende har även möjlighet att anmäla dig till beteende kurser som hålls på klubben. För mer info se vårens kursutbud.

 

 

En Av Våra Sponsorer

Vår hundägarutbildning

sker i samarbete med

Studiefrämjandet

Vår kontakt hos Studiefrämjandet