Höganäs Brukshundklubb

MH-2018

Höganäs Ruk-Mental

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

 

MH består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala.

 

Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

 

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

 

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, framförallt räddningshundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren.

 

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

 

Höganäs Brukshundklubb har under 2017 genomfört åtta stycken MH. Glädjande har vi fått mycket positiv kritik från deltagare, uppfödare, beskrivare och funktionärer. Under 2018 kommer vi minst att erbjuda tre tillfällen under våren samt tre under hösten för MH på Brukshundklubben i Höganäs. Under innevarande år har vi haft kö på många av våra tillfällen för MH så är du intresserad, anmäla dig redan idag.

 

Anmälan görs via SBK tävling via denna länk

 

Datum 2018 nedan är fastlagda och deltagare per tillfälle är max 8 ekipage, samtliga tillfällen är lördagar;

  • 14 april och 28 april

  • 12 maj

  • 1 september och 22 september

  • 6 oktober

Krav på hunden för att delta;

  • Minst tolv månader gammal

  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, eller påbörjad utbildning för samhällsnytta för oregistrerad hund

  • ID-märkt

  • Vaccinerad enligt gällande regler

  • Vara fullt frisk och inte löpa

  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden

 

Du som är intresserad av hundens beteende har även möjlighet att anmäla dig till beteende kurser som hålls på klubben. För mer info se vårens kursutbud.

 

 

Huvudsponsor

En Av Våra Sponsorer

Maritas150
Klicka på bilden för att se fler!

Vår hundägarutbildning

sker i samarbete med

Studiefrämjandet

Vår kontakt hos Studiefrämjandet