Höganäs Brukshundklubb

Viktig medlemsinfo!

Till alla medlemmar!

Har du ändrat mail-adress?

Maila då vår kassör din nya adress så vårt adressregister blir uppdaterat! Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lördagen den 30 oktober kl. 10.00 hoppas vi att vi ses på klubben! Vi hjälps åt att höststäda och göra fint utomhus. Dessutom bjuder klubben på grillat! 
Vi ses väl?


Tack för er hjälp!

Styrelse

 

Utbildning till SBK-instruktör

Höganäs 18 sept 2021

Inbjudan

Nu startar vi en utbildning till SBK-instruktör på Höganäs Brukshundklubb! Du som går den får kompetens att hålla valp- och allmänlydnadskurs.

 

Kursen omfattar 72 fysiska studietimmar, hemuppgifter, “kurs i kursen” och projektekipage. Utbildningen anpassas utifrån deltagarnas behov och kompetens.

 

Förkunskapskrav:

  • Medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges Hundungdom eller SKK-klubb.
  • Rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb.
  • Ha gått minst en kurs med egen hund.
  • Hjälpinstruktör i minst två kurser inom SBK:s hundägarutbildning under de senaste två åren.
  • Tycka om att arbeta med både människor och hundar.
  • Vara en god förebild för andra hundägare.
  • Ha god allmänlydnad på egen hund.

 

Instruktör: Pia Forsberg, SBK-lärare

Antal deltagare: 8-12 stycken

Antal träffar: 8, enligt följande: 30-31 okt, 6 nov, 20 nov, 27 nov, 12 dec, 22 jan och 30 jan.

Examination: 5 februari. Det krävs 90 % närvaro för att bli godkänd.

 

Pris: 6 500 kr.

Anmälan, som bör göras av styrelse eller HUG-ansvarig, sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Betalning ska göras senast en vecka innan kursstart till Höganäs Brukshundklubb på plusgiro  641944-4.             

 

Vi startar den 30 oktober kl. 9.00 - 16.00 på Höganäs Brukshundklubb. PM med all info skickas ut ca 2-veckor innan kursstart.

 

Frågor eller funderingar? Kontakta Eva Hult Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller

0707-340707.

 

Välkomna!

Höganäs Brukshundklubb

Tävlingsbarometern

 

Tävlingsbarometern är aktiverad igen men med tillfälliga ändringar p.g.a Coronapandemin.
Se mer information under fliken Kommittéer - Tävling eller på klubbens anslagstavlor.

Motioner till årsmötet 2022

Motioner till årsmötet 2022 ska vara styrelsen tillhanda senast 20 okt 2021.

Motionen skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Med vänlig hälsning

Marie Tönnerberg

Sekreterare

 

 

Allmän Träning

 

Vi är några klubbmedlemmar som brukar träffas på måndagar och träna tillsammans.

Officiell träfftid är kl. 19.00 men ofta finns det aktivitet och rörelse tidigare.
Kl. 19.15 brukar vi ha lite gruppträning för de som vill.
Vi brukar hålla på till ca kl. 20.00 då vi sätter oss ner en stund tillsammans.

 

Det finns ingen träningsledare utan var och en tar ansvar för sin egen träning.
Ibland delar vi upp oss i mindre grupper om det är fler som vill träna på samma moment eller behöver hjälp med något annat.
Oftast finns även en rallylydnadsbana med banvandring efter gruppträningen för de som är intresserade.

 

Välkommen

Skotträning

 

Skotträning kan förekomma på onsdagar mellan kl. 18.00 -18.15.

På grund av Coronarestriktioner kan i dagsläget endast medlemmar i
Höganäs BHK delta. Samling kl. 17.55.

 

Kontaktperson: Susanne Svensson 0708-13 86 92

Skotträning

Skotträning kan förekomma på måndagar mellan kl. 18.00-18.30 med start måndagen den 31 augusti.

Kontaktperson: Susanne Svensson 0708-13 86 92

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Dataskyddsförordningen - GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå.

Då Svenska Brukshundklubbens distrikt, ras- och lokalklubbar samt lokalområden är egna juridiska personer, är Höganäs Brukshundklubb personuppgiftsansvariga för hantering av våra medlemmars personuppgifter - hur de lagras, hur länge de lagras, vad de används till och hur de är skyddade från dataintrång.

Eftersom SBK har gemensamt medlemsregister (Medlem online) och tävlingssystem (SBK Tävling) finns ett delat ansvar mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde gällande de personuppgifter som finns där.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som kan identifiera en fysisk, nu levande person.

Vad är ett personregister?

Alla register där minst två uppgifter om en person finns med klassas som ett  personregister, oavsett om det är ett papper i en pärm, en excelfil eller i ett mejl. Register som bara innehåller en personuppgift, men som kombineras med andra register med ytterligare uppgifter om samma person, klassas också som ett personregister.

GDPR är framtagen för att stärka individens personliga integritet. Det som skiljer GDPR från PuL, i stora drag, är att individen ska ha bättre inblick i hur dennes uppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Rätt att bli glömd

På medlemmens begäran har denne rätt att få samtliga personuppgifter raderade helt eller delvis. Men om det finns en annan lagstiftning som kräver att uppgifter sparas, kan dessa uppgifter inte bli glömda. Det kan förekomma en intresseavvägning då organisationen ändå kan spara uppgifter utan personens samtycke. T ex om någon är utesluten, vill bli glömd, men organisationen behöver ha uppgifter för att personen inte ska kunna bli medlem igen. 

Vill en medlem bli helt glömd är det inte längre möjligt att vara medlem i Brukshundklubben då vi inte kan administrera medlemskapet. Detta regleras i

medlemsvillkoren.

Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats

Medlemmen har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dennes personuppgifter. Detta gäller ALLA register. 

Rätt att göra invändningar

Medlemmen har rätt att invända mot hur vi behandlat dennes personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är vi då skyldiga att kunna påvisa att vi behandlat personuppgifter enligt det avtal eller samtycke som vi kommit överens om. Om medlemmen invänder mot användning vid direktmarknadsföring får vi inte använda medlemmens uppgifter i detta syfte.

Rätt att lämna klagomål

En medlem som anser att vi brustit i vår behandling av personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Detta är vi skyldiga att informera våra medlemmar om, och gör så i våra medlemsvillkor.

 

Glöm inte larma stugan!

Just nu händer det allt för ofta att stugan lämnas låst men olarmad. Är det problem med att slå på larmet ring Kurre Anderzohn på 070-2726425 så kan han åka dit och slå på larmet. Vi kommer också att sätta en timer på kaffemaskinen, det kunde gått illa i dag...

 

Ha en fortsatt god sommar!

 

Christer, ordförande

Huvudsponsor

En Av Våra Sponsorer

Klarsynt Hoganas150
Klicka på bilden för att se fler!

Vår hundägarutbildning

sker i samarbete med

Studiefrämjandet

Vår kontakt hos Studiefrämjandet