Kursavgifter

Under varje kurs under fliken kursutbud anges avgiften för resp kurs.
Kursavgiften skall vara inbetalad till senast tredje kurstillfället. Pg 641944-4
Om kursdeltagaren vill avbryta sitt deltagande i kursen innan 3:dje kurstillfället återbetalas hela kursavgiften Vid egen eller hundens sjukdom som omöjliggör närvaro vid kurstillfällena.
Kan även gälla vid sjukdom hos närstående familjemedlem.
Detta skall styrkas med läkarintyg eller veterinärintyg.
 
För att en kurs skall starta upp krävs minst 5 delt. Om det inte blir så kommer du att bli kontaktad och erbjuden en annan kurs. Anmälan till kurserna senast 14 dagar innan kursstart.